Informacija
Ieškoti

Privatumo politika

KONFIDENCIALUMAS IR ASMENINĖS INFORMACIJOS APSAUGA

1. Pirkėjų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

2. Naudotis Parduotuvės paslaugomis gali:

 

  • visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  • nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija.

 

3. Pirkėjo informacijos teikimas.

Registruojantis Internetinėje Parduotuvėje Men's Zone ( toliau Parduotuvėje ) Pirkėjas suteikia šią informaciją apie save: vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Duomenų, reikalingų Užsakymui apiforminti sąrašas Pardavėjo gali būti pakeistas vienašališkai.

Informaciją, gautą iš Pirkėjo, Pardavėjas naudoja:

  • Pirkėjo registracijai Parduotuvėje;
  • savo įsipareigojimų Pirkėjui vykdymui;
  • išrašant sąskaitas faktūras;
  • vertinant ir analizuojant Parduotuvės veiklą.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti informaciją, gautą iš Pirkėjo. Nelaikoma, kad informacijos teikimas Pardavėjo agentams ir trečiosioms šalims, veikiančioms pagal sutartį su Pardavėju, yra įsipareigojimų Pirkėjui pažeidimas. Nelaikoma įsipareigojimų pažeidimu, atskleidžiant informaciją pagal pagrįstus įstatymo reikalavimus.

Pardavėjas turi teisę naudotis slapukų technologija. Slapukai – tarnybinė informacija siunčiama interneto serverio į vartotojo kompiuterį, išsaugant informaciją naršyklėje. Ši informacija naudojama duomenų saugojimui konkrečiam vartotojui ir naudojama interneto serverio korektiškam Internetinės Parduotuvės veikimui. Slapukai nelaiko konfidencialios informacijos ir nesidalijami su trečiosiomis šalimis.

Pardavėjas gauna Internetinės Parduotuvės lankytojo informaciją apie IP adresą. Ši informacija nenaudojama nustatyti lankytojo asmens tapatybės.

Pardavėjas neatsakingas už duomenis, Pirkėjo pateiktus svetainėje visiems Internetinės Parduotuvės lankytojams lengvai prieinama forma. Pavyzdžiui, atsiliepimuose apie Prekę.