Informacija
Ieškoti

Taisyklės ir sąlygos

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Pirkėjas – tai asmuo, norintis įsigyti Prekių Internetinėje Parduotuvėje.

Užsiregistravęs pirkėjas – tai Pirkėjas, pateikęs Pardavėjui apie save individualią informaciją (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr.), kurią galima panaudoti kaskart apiforminant Užsakymą.

Pardavėjas – tai vykdantis individualią veiką asmuo, parduodant Prekes per Internetinę Parduotuvę, patalpintą adresu
http://www.5balai.lt/

Internetinė Parduotuvė – tai interneto svetainė, kurioje bet kuris Pirkėjas gali susipažinti su esamomis Prekėmis, jų aprašymu ir kaina, išsirinkti konkrečią prekę, apmokėjimo ir pristatymo būdą ir apiforminti Užsakymą.

Prekė – tai pardavimo objektas, parduodama Internetinėje Parduotuvėje, pateikiant ją atitinkamame Internetinės Parduotuvės skyriuje/ kategorijoje.

Užsakymas – tai apiformintas Pirkėjo prašymas pirkti ir išsiųsti Prekes, išsirinktas Internetinėje Parduotuvėje, nurodytu adresu.

Artikulas – tai priskirtas Pardavėjo sutartinis Prekės žymėjimas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

Prekių pardavimo taisyklės Internetinėje Parduotuvėje (toliau «Taisyklės») nustato asmenims (toliau «Pirkėjui») Prekių pirkimo tvarką Internetinėje Parduotuvėje; kartu paminint Pardavėjas ir Pirkėjas vadinama «Abi Šalys», o kiekvieną atskirai – «Viena Šalis».

Kiekviena Šalis užtikrina, kad kita pusė turi būtiną teisnumą ir veiksnumą, taip pat visas teises ir įgaliojimus, būtinus ir pakankamus sudarant ir vykdant pirkimo-pardavimo sutartį.

Užsakant Prekes internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šiomis Sąlygomis.

Pardavėjas pasilieka sau teisę keisti šias Sąlygas, ryšium su kuria Pirkėjas įsipareigoja reguliariai stebėti Sąlygų pokyčius.

Pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis pažymint varnele, kad sutinka, apiforminant Užsakymą.

3.REGISTRACIJA INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE

Pardavėjas nėra atsakingas už informacijos tikslumą ir teisingumą nurodytą Pirkėjo registracijos metu.

Pirkėjas, užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje, gauna individualų identifikavimą, teikiant vartotojo vardą ir slaptažodį. Individualus identifikavimas Pirkėjui leidžia išvengti neleistinų veiksmų trečiosioms šalims Pirkėjo vardu. Perduoti Pirkėjui trečiosioms šalims savo vartotojo vardą ir slaptažodį draudžiama; perdavimo atveju savo vartotojo vardo ir slaptažodžio trečiosioms šalims, Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už visas galimas neigiamas pasekmes.

Interneto Parduotuvės gauta asmeninė informacija registruojantis, ar gauta kitokiu būdu, be Pirkėjo sutikimo nebus perduodama tretiems asmenims ir organizacijoms, išskyrus atvejus, kai šito reikalauja privalomi norminiai teisės aktai, ar teismo sprendimu.

4. UŽSAKYMO APIFORMINIMAS IR VYKDYMAS

Apiforminant Užsakymą, Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Internetinės Parduotuvės Prekių pardavimo taisyklėmis ir pateikia Pardavėjui informaciją, reikalingą apdoroti Užsakymui.

Pardavėjas parengia užsakytų Prekių išsiuntimą po apmokėjimo gavimo.

Tuo atveju, jei Pirkėjui kyla klausimų, susijusių su Prekės savybėmis ir charakteristika, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją Internetinės Parduotuvės svetainėje nurodytais kontaktais prieš apiforminant Užsakymą.

5. APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

Kainos Internetinėje Parduotuvėje nurodytos už prekės vienetą.

Užsakyti galima tik tą Prekę, kuri užsakymo metu sandėlyje rodoma kaip teigiamas skaičius.

Pirkėjas apmoka už prekę ta valiuta, kokia nurodyta prekės kaina Internetinėje Parduotuvėje. Valiutos konvertavimu atveju, konvertavimo mokestis nurašomas nuo Pirkėjo sąskaitos.

Mokėtoju turi būti pats Pirkėjas. Mokėjimas nepriimamas iš trečiųjų asmenų. Apmokėjimas Internetinėje Parduotuvėje galimas vienu iš siūlomų būdų. Dėl kitų apmokėjimų būdų, kreipkitės nurodytais kontaktais Internetinėje Parduotuvėje.

Pirkimo-pardavimo sutartis su Pirkėju skaitoma sudaryta nuo užsakytų Prekių apmokėjimo momento.

6.UŽSAKYMO PRISTATYMAS

Pardavėjas dės visas pastangas, siekdamas laikytis Užsakymo pristatymo datos ir laiko, nurodytų Pirkėjo Užsakyme, tačiau, dėl nenumatytų aplinkybių, kurios atsirado ne dėl Pardavėjo kaltės, leidžiamas Užsakymo pristatymo vėlavimas.

Prekės atsitiktinio praradimo ar sugadinimo rizika pereina Pirkėjui Užsakymo gavimo momentu, pasirašius dokumentą, patvirtinantį apie Užsakymo gavimą ir atsiėmimą.

Siekiant išvengti sukčiavimo atsiimant Užsakymą apmokėtą išankstinio mokėjimo, Pirkėjas privalo pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7. PREKĖS GRĄŽINIMAS

Prekės pakeitimas ir grąžinimas atliekamas pagal galiojančius teisės aktus.

Prekės pakeitimas, ar grąžinimas atliekamas pirmiausia užpildžius grąžinimo formą ir suderinama telefonu, nurodytu Internetinės Parduotuvės svetainėje.

8.GARANTIJOS IR ATSAKOMYBĖ

Pardavėjas neatsako už žalą, padarytą Pirkėjui dėl netinkamo Prekės, įsigytos Internetinėje Parduotuvėje, naudojimo.

Pardavėjas neatsako už Pirkėjo patirtus nuostolius jeigu:

  • neteisingai nurodyti asmens duomenys,
  • neteisėtų trečiosios šalies veiksmų.

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už duomenų tikrumą, nurodytų jam registruojantis Internetinėje Parduotuvėje.

Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką, ar dalinį savo įsipareigojimų nevykdymą, jei toks nevykdymas atsirado pasekoje aplinkybių, kylančių po Sąlygų įsigaliojimo kaip ypatingų įvykių rezultatas, kurių Šalys negalėjo numatyti ir užkirsti tokiems įvykiams kelią.

Kitais atvejais, kuriems netaikomos šio straipsnio Sąlygos, nevykdymas arba netinkamas vykdymas savo įsipareigojimų, Šalys atsako pagal galiojančius teisės aktus.

9. KITOS SĄLYGOS

Santykiuose tarp Pirkėjo ir Pardavėjo taikytini galiojantys teisės aktai.

Pirkėjas užtikrina, kad visos esamos Sąlygos aiškios ir jis visiškai joms pritaria.

Esant teigiamiems atsiliepimams, bet iškilus pretenzijoms iš Pirkėjo pusės, jis turi kreiptis į Pardavėją el.paštu, nurodytu Internetinėje Parduotuvėje.

Visus kylančius ginčus Šalys stengsis išspręsti derybomis. Tuo atveju, jeigu nepavyksta pasiekti bendrą susitarimą, ginčas būtų perduotas teismui pagal taikytiną teisę.

Negaliojimo, ar nevykdymo bet kokios šių Sąlygų nuostatos vienai iš Šalių pusei nereiškia esamų Sąlygų likusių nuostatų nevykdymo.

Jei pirkėjas nesutinka su bent viena iš šių Sąlygų nuostatų, jis neturi teisės naudotis Internetine Parduotuve.

Parduotuvė